Sketch of the day 2

อยากวาดผู้หญิงร้องไห้ เพราะตอนนี้กรุงเทพ เมืองไทย ประชาชนไทยกำลังร้องไห้

ป.ล. ฟอนต์รอต่อไป ต้องว่างจริงๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: